SÖKÜM

Yetiştirdiğimiz fidanların uyku dönemine girmesiyle söküm faaliyetleri başlar. Dikilen bu fidanların belirli kalınlıklara ulaşması ile kök sistemine zarar vermeden sökülerek rootballanır.

Sökülen fidanların rootballu veya saksılanmış olarak satışa hazır hale getirilir.

 

Anadolu Fidancılık